In 2002 heb Creatief Westfries ’n tentoônstelling van skitterende foto’s met baipassende roime samensteld. Deuze tentoônstelling heb ’n rondrois langs kerkies in Westfriesland maakt. Dut boekie is ’r van maakt, zôdat we d’r vedaag de dag nag altoid van geniete kenne.