Jan Pannekeet het vezelf ’t ‘Westfries Woordeboek’ skreven. ’t Standaardwerk voor ’t Westfries! Onmisbaar voor mense die Westfries leze en skroive.

Hiermee heb ie ’t Westfries voor altoid vastloid. Merakel bloid benne we deermee.