Creatief Westfries is met nag twaalf are stichtings en commissies onderdeêl van ’t Westfries Genoôskip. Deervan dat je oôs teugenkomme in ’t blad Vierkant dat drie keer in ’t jaar uitkomt en in West-Friesland Oud & Nieuw, ’t jaarboek van ’t Westfries Genoôskip.